Filer

Når du klikker på filer knappen, vil du se en pop-up der giver dig forskellige muligheder. Nogle muligheder vil kun være tilgængelige når du har et projekt åbent.

Ny

Under menupunktet Ny finder du forskellige måder at oprette et nyt projekt på.

For erfarne brugere: Hvis du har tilføjet JSON projekter til din engine.yaml vil de kunne findes i denne liste.

Tomt projekt

Opret et tomt projekt. Hvis du klikker på denne, vil LCAbyg oprette et nyt minimalt projekt. Det indeholder ingen bygningsdele i bygningsmodellen, men du har stadig adgang til hele LCAbyg's indbyggede bibliotek af konstruktioner, byggevare og faser.

Enfamiliehus, eksempelbygning

Opret LCAbyg's eksempelprojekt. Dette projekt indeholder en række bygningsdele allerede tilføjet til bygningsmodellen. Du har også adgang til hele LCAbyg's indbyggede bibliotek af konstruktioner, byggevare og faser. Eksempelprojektet kan bruges hvis du gerne vil se hvordan et LCAbyg projekt kan se ud. Det er også en god måde at få kendskab med LCAbyg's resultater og analyser på.

Renoveringsprojekt

Opretter et renoveringsprojekt. Projektet genereres ud fra de indtastninger du laver. Få mere information om generering af renovationsprojektet her.

Bygningsdelseksempel BR

Opretter et template projekt, der udelukkende indeholder bygningsdele. Disse bygningsdele er navngivet efter tabel 6 i Bygningsreglementet. Den indeholder både bygningsdele, der skal medtages i beregningen og dem der ikke skal. Sidstnævnte har "Medtages i beregningen" slået fra. Dette template kan benyttes som inspiration til at organisere dit projekt efter formatet i BR.

VCBK case projekter

Det er muligt at oprette fem forskellige cases, der stammer fra casebanken hos Videncenter om Bygningers Klimapåvirkning (VCBK). Læs om alle cases i casebanken her, hvor du kan se tegninger og beskrivelser af alle projekterne. De fem cases der kan åbnes direkte fra menupunktet Ny er:

  • Enfamiliehus, VCBK case EF-02 (Villa Grenaa)
  • Etagebolig, VCBK case EB-02 (Lisbjerg Bakke)
  • Etagebolig, VCBK case EB-03 (BOFA)
  • Kontor, VCBK case KT-03 (JYSK Sødalsparken)
  • Rækkehus, VCBK case RH-02 (Markhaven)

Disse cases skal fungere som gode eksempler på, hvordan forskellige typer bygninger kan modelleres i LCAbyg. Det er specifikke cases, der ikke nødvendigvis repræsenterer arketyper af de forkskellige typer bygninger. De bør derfor ikke benyttes som templates for oprettelse af nye LCAbyg projekter. Alle projekterne er færdiggjort før klimakravet i Bygningsreglementet trådte i kraft i 2023 og kan derfor ikke bruges som eksempel på hvordan kravet overholdes. Case proketerne er gode at bruge til at se eksempler på, hvilke enheder der kan benyttes, når man opretter konstruktioner og hvordan man organiserer bygningsdele og konstruktioner. De enkelte projekter vil udover at have adgang til hele LCAbyg's indbyggede bibliotek også give adgang til de brugeroprettede konstruktioner, byggevarer og faser der måtte være benyttet i de enkelte cases.

Opret nyt projekt fra CSV

Hvis du har startet dit projekt i Excel Lite, kan du eksportere det til LCAbyg som en CSV og importere det ved at klikke på denne knap.

Nyt projekt men JSON komponenter

Hvis du har en eller flere komponenter oprettet i JSON, samlet i én mappe, kan du importere dem alle her. Dette menupunkt er altid aktivt og vil åbne et tomt projekt uden titel og arealer, men med de komponenter der ligger i den importerede JSON. Hvis de importerede komponenter kun er konstruktioner og byggevarer og der ikke er oprettet bygningsdele vil komponenterne kun kunne findes i biblioteket og selve bygningsmodellen vil være tom. Er der kanter der forbinder konstruktionerne til bygningsdele i den korrekte LCAbyg JSON stuktur vil bygningsmodellen indeholde bygningsdele med konstruktioner.

Nyt projekt fra JSON

Hvis du har et helt LCAbyg projekt oprettet i JSON vil du kunne importere det direkte her. Dette menupunkt er altid aktivt og vil åbne projektet med alle de information og hele den bygningsmodel, der er i JSON filerne. For at kunne importere uden problemer, skal mappen kun indeholde JSON filer eller mapper med JSON filer og det er vigtigt dobbeltklikke ind i den ønskede mappe og ikke blot vælge den med et klik.

For erfarne brugere: JSON projekter kan stadig tilføjes til engine.yaml, men med denne funktion er det ikke nødvendigt længere.

Importer komponenter fra JSON

Hvis du har komponenter der er oprettet i JSON formatet vil du kunne importere dem her. Dette menupunkt er kun aktiv når du har et projekt åbent allerede.

Importer EPD Danmark EPD'er

Hvis du har en krypteret LCAbyg EPD fil med filtypen .lb5epd, kan du importere dem til dit projekt ved at klikke på dette menupunkt. Indholdet af EPD'erne bliver tilføjet til det åbne projekt og kan derefter importeres ind i din bygningsmodel. Læg mærke til at nogle EPD filer indeholder konstruktioner og byggevare, ud over faser.

For mere information omkring import af EPD'er se her.

Importer ILCD+EPD

Denne funktion kan bruges til at importere EPD'er i ILCD format fra en hjemmeside. For mere information omkring import af ILCD+EPD se her.

Eksporter projekt til JSON fil

Du kan eksportere hele dit projekt til en enkelt JSON fil der senere kan importeres i andre projekter.

For mere information omkring eksport i vores JSON format se her.

Eksporter projekt til JSON folder

Du kan eksportere hele dit projekt til en folder af JSON filer. Dette er mere overskueligt til læsning end en enkelt stor JSON fil.

For mere information omkring eksport i vores JSON format se her.