Eksempel på indtastning af EPD

Det er vigtigt at du har læst afsnittet Faser grundigt igennem inden denne gennemgang af indtastningen. Ydermere er det vigtigt, at du enten har tilføjet en ny konstruktion eller en eksisterende konstruktion fra biblioteket og gjort denne redigerbar, ellers kan du se hvordan du gør dette i afsnit Opret et nyt projekt.

Når du indtaster en EPD, indtaster du for det meste en produktspecifik byggevare der indeholder nogle faser, fx både A1-A3, samt C3 og C4. Du skal derfor oprette en byggevare du kan tilføje faserne til. Sørg for at du giver byggevaren et navn, så du ved hvilken EPD og hvilket produkt fra EPD’en der er tale om, så du evt. kan finde den igen og bruge i samme projekt eller eksportere og bruge i andre projekter.

I det følgende gennemgås en EPD fra EPD Danmarks hjemmeside, som er en branche-EPD for betonelementer. EPD’en har nr. MD-20015-DA og kan findes her: https://www.epddanmark.dk/media/oq0dzm1j/md-20015-da_rev1-betonelement-foreningen.pdf

Som det ses af den valgte EPD og af Figur B.1, består den af flere produktvariationer. Når dette er tilfældet, er det vigtigt først at finde ud af, hvilken variation der bedst matcher det ønskede formål, da dette valg er afgørende for følgende indtastninger for fasen. Her vælges produktvariationen ’15 cm tyk væg, 11% udsparinger, med 5-15 kg armering’ til den videre indtastning.

Du skal nu åbne vinduet med Opret ny fase, se hvordan du gør under afsnittet 2.2.4 Faser, for at kunne indtaste informationerne fra EPD’en.

Figur B.1 Illustrerer at der kan være flere deklareret produkter, som fra branche EPD'en valgt til denne gennemgang af EPD-indtastning

Trinvis guide af EPD indtastning

Ved indtastning af en EPD, indtaster du det der i programmet kaldes faser. Indtastningen af faser er delt op i 2 informationsniveauer. Den første del er mere generel indtastning, det er her informationerne som FU (Funktionel enhed) indtastes og andre informationer, som EPD’ens udregninger og sammenligningsgrundlag er baseret på. Det er også disse informationer som nedstående tabel forklarer. Den sidste del af indtastningen, er indikatorerne, som er dem LCAbyg baserer videre udregninger på. indikatorerne er resultaterne af EPD’en, og findes oftest i slutningen af EPD’en. Hvad der skal indtastes hvor kan ses i slutningen af afsnittet Faser.