Byggevarer

Byggevarer er laget under konstruktioner. En byggevare består af en række faser.

Bemærk: En byggevare skal have præcis 1 aktiv A1-A3 fase. Byggevaren består også oftest af flere EoL faser (C3, C4 og D).

LCAbyg's bibliotek består af en del byggevarer som kan bruges, eller du kan oprette dine egne. Hvis du højre-klikker på byggevarelisten, men ikke på en af byggevarerne kommer der en pop-up hvor du kan tilføje en ny byggevare.

Hvis du højre-klikker på en byggevare vil du få en liste af muligheder for at redigere den.

Hvis du klikker og holder musen på en byggevare indtil den bliver lyseblå vil du kunne trække og ændre rækkefølgen af byggevarerne i konstruktionen.

Indtastninger

Byggevarer har en række indtastninger der har betydning for din beregning.

Medtages i beregningen

Medtages i beregningen bestemmer om en byggevare og dens faser er medtaget i beregningen. Hvis du vælger ikke at medtage den vil den blive grå i bygningsmodellen. Alle faser under byggevaren vil også blive grå.

Om din byggevare bliver medtaget i beregningen, er unik for den givne byggevare i den placering den er sat ind i din bygningsmodel. Hvis du vælger at din byggevare ikke skal medtages i beregningen, vil den stadig blive medtaget andre steder i din bygningsmodel.

Hvis bygningsdelen eller konstruktionen som din valgte byggevare er sat sammen med ikke er medtaget i beregningen vil Medtages i beregningen checkboksen være et minus i stedet for et checkmark. Det betyder at den ikke bliver regnet med.

Du kan kun vælge om en given byggevare medtages i beregningen hvis konstruktionen som byggevaren er føjet til har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie. Du kan godt ændre om byggevaren medtages i beregningen selvom byggevaren har kilden Bruger.

Mængde

Mængde beskriver mængden af en byggevare der medtages per 1 unit af konstruktionens enhed.

Byggevaren's enhed er bestemt af hvilke enheder din byggevare's A1-A3 fase kan opgøres i og hvilken enhed din konstruktion har. Enheden er [Fasen's enhed]/[Konstruktionen's enhed].

Siden alle faser I LCAbyg kan opgøres i kg, vil dette altid være en mulighed. Andre enheder for fasen er muligt alt efter hvilken faseenhed der er specificeret.

Mængden er specifik for byggevaren i den konstruktion den sidder i. Hvis du bruger konstruktionen flere steder vil byggevaren have den samme mængde i dem alle, men hvis du har forskellige konstruktioner der bruger samme byggevare kan mængderne være forskellige.

Du kan kun vælge en given byggevare's mængde og enhed hvis konstruktionen som byggevaren er føjet til, har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie. Du kan godt ændre byggevaren's mængde og enhed selvom byggevaren har kilden Bruger.

Levetid

Levetiden for en byggevare bestemmer hvor lang tid der går før byggevaren skal udskiftes. Det har indflydelse på hvor mange gange din byggevare skal udskiftes indenfor betragtningsperioden (hvor mange gange dine A1-A3 faser og EoL faser skal tælles med).

For eksempel hvis en termorude har en levetid på 25 år, så skal den udskiftes 1 gang efter opførsel af bygningen over en 50 års betragtningsperiode. Ved hver udskiftning bliver der regnet med at byggevaren skal produceres igen (A1-A3) og at den gamle byggevare skal afskaffes (C3-C4 + D). Dette skifter hvis man har slået nedrivning til for byggevaren.

Levetiden er specificeret i kontekst af hvilken konstruktion byggevaren er en del af. Det vil sige at hvis du bruger en konstruktion flere steder i projektet, så vil den ændre levetiden alle stederne. Hvis din byggevare bliver brugt af flere konstruktioner, kan du specificere en levetid for hver enkelt.

Du kan kun vælge en given byggevares levetid hvis konstruktionen som byggevaren er føjet til har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie. Du kan godt ændre byggevaren's levetid selvom byggevaren har kilden GenDK.

For at hjælpe dig med at vælge en levetid inkluderer LCAbyg en levetidstabel. Denne kan tilgås ved at klikke på knappen Levetidstabel til højre for input feltet.

Læs mere om LCAbyg's levetidstabel her.

Det er muligt at sætte levetiden til 0 år, hvilket vil registrere byggevaren som værende genbrugt. Ved at gøre dette vil byggevaren indgå i bygningens masse, men ikke bidrage til bygningens miljøpåvirkning. Læs mere om fremgangsmåden for dette under Genbrugte materialer

Nedrivning

Hvis nedrivning er slået til, betyder det at den valgte byggevare skal bortskaffes ved byggeriets start. Dette er relevant hvis du regner på ombygninger eller renoveringsprojekter.

Hvis forskudt start er specificeret vil byggevaren først blive bortskaffet efter det antal år der er specificeret.

Du kan kun vælge om en given byggevare har nedrivning hvis konstruktionen som byggevaren er føjet til har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie. Du kan godt ændre om byggevaren har nedrivning selvom byggevaren har kilden Bruger.

Forskudt start

Forskudt start vælges, når der skal regnes med restlevetider. Dvs. når du har en byggevare der først skal nedrives/tilføjes i fremtiden. Det kan fx være et vindue, der blev skiftet for et par år siden og derfor først skal udskiftes 5 eller 10 år ude i fremtiden.

Forskudt start er specificeret i kontekst af hvilken konstruktion byggevaren er en del af. Det vil sige at hvis du bruger en konstruktion flere steder i projektet, så vil den ændre den forskudte start alle stederne. Hvis din byggevare bliver brugt af flere konstruktioner kan du specificere en forskudt start for hver enkelt.

Du kan kun vælge en given byggevares forskudte start hvis konstruktionen som byggevaren er føjet til har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie. Du kan godt ændre byggevarens forskudte start selvom byggevaren har kilden Bruger.

Usikkerhedsfaktor

Usikkerhedsfaktoren kan bruges i den tidlige design fase til at sætte usikkerheder på din byggevare. Usikkerhedsfaktoren er en skaleringsfaktor der bliver ganget på byggevarens udledning.

Du kan kun vælge en given byggevares usikkerhedsfaktor hvis konstruktionen som byggevaren er føjet til og byggevaren selv har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie.

Beskrivelse

Her kan du skrive noter omkring din byggevare. Disse noter kan oversættes hvis du klikker på oversættelsesknappen. Beskrivelsen er primært beregnet til eget brug.

Du kan kun vælge en given byggevares beskrivelse hvis konstruktionen som byggevaren er føjet til og byggevaren selv har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie.

Kilde

Kilden beskriver hvor din byggevare kommer fra. Hvor imod bygningsdele altid er Bruger så findes der en række forskellige kilder hvor din byggevare kan komme fra. Du kan ikke selv bestemme kilden til din byggevare. Bruger oprettede faser vil altid have kilden Bruger. Hvis kilden ikke er Bruger vil nogle indtastninger være låste så de ikke kan redigeres.

Hvis du har en kilde der ikke er Bruger vil alle byggevarens faser også være låst. Hvis du gerne vil redigere dem kan du duplikere byggevaren. Det tillader dig at ændre på faserne og på de låste felter fra byggevaren.

Aktioner

Når du har valgt en byggevare har du en række muligheder at vælge imellem. Nedenfor er de forskellige muligheder beskrevet fra venstre mod højre. Alt efter hvilken kilde din konstruktion har, vil du have forskellige muligheder tilgængelige.

Omdøb

Du kan omdøbe din byggevare ved at klikke på omdøb knappen. Når denne klikkes, åbnes et pop-up vindue. Du kan kun omdøbe en byggevare hvis byggevaren har kilden Bruger.

I pop-up vinduet kan du ændre navnet i det nuværende sprog. Hvis du gerne vil ændre det for andre end dit nuværende sprog skal du klikke på oversæt knappen med A ikonet. Når denne klikkes, får du adgang til at ændre alle sprogene.

Du kan kun ændre en given byggevares navn hvis konstruktionen som byggevaren er føjet til og byggevaren selv har kilden Bruger og ikke er i et låst scenarie.

Eksporter byggevare

Hvis du har en byggevare du gerne vil dele eller gemme så du kan bruge den i et andet projekt, kan du eksportere den ved at klikke på Eksporter byggevare. Når du klikker på denne, vil du se en dialogboks der lader dig vælge lokation og navn.

Når du vælger gem, får du en pop-up i bunden der giver dig lokationen, og viser at det er gemt succesfuldt.

Du kan kun eksportere en byggevare hvis byggevaren har kilden Bruger.

Tilføj fase

Når du har valgt en byggevare der ikke er låst og har kilden Bruger, kan du tilføje en fase til den ved at klikke på knappen Tilføj fase. Når denne klikkes vil biblioteket blive vist.

I siden er der en liste af alle de faser der findes i dit projekt. Du kan vælge forskellige filte for eksempel efter enhed, kilde og meget mere. Filtre er beskrevet i flere detaljer under biblioteket.

Når du klikker på en fase kan du se den information der findes for den, blandt andet omkring dens kategori, kilde, enheder og udledning for forskellige indikatorer.

Når du har valgt den fase du gerne vil tilføje skal du klikke på Tilføj knappen nederst i højre hjørne.

Du kan kun tilføje en fase til byggevaren hvis byggevaren har kilden Bruger.

Bemærk: Hvis du har scenarier slået til i dit projekt vil der være to muligheder for at tilføje fasen. Du kan enten tilføje til det scenarie du sidder i (nederst), eller du kan tilføje den til alle scenarier (øverst).

Hvis du ikke kan finde den ønskede fase i listen kan du gøre to ting:

  1. Ønsker du at redigere i en af de eksisterende faser i listen, skal du starte med at tilføje den fase du ønsker at redigere. Derefter højreklikker du på fasen og vælger Dupliker eller Dupliker og erstat. Derefter kan du redigere fasen.
  2. Du kan også selv oprette en ny fase fra bunden af ved at højreklikke på byggevaren og vælge Opret og tilføj byggevare.

Opret og tilføj fase

Hvis du gerne vil tilføje en fase der ikke allerede eksistere kan du oprette en ny. Dette gøres ved at klikke på Opret of tilføj fase knappen.

Når denne klikkes, kommer der et pop-up vindue, hvor du skal indtaste forskellige informationer om fasen. Informationerne der skal indtastes er beskrevet under fasens indtastninger.

Nå alle felterne er fyldt ud (så de ikke har en rød kant), skal du trykke Opret. Derefter vil din nye fase være tilføjet som en fase til byggevaren.

Vælger du selv at oprette en ny fase, skal du bruge en række informationer om byggevarens miljømæssige egenskaber. Disse informationer kan findes i LCA-databaser eller for specifikke produkter i byggevarens miljøvaredeklaration (EPD - Environmental Product Declaration). Du kan efterspørge EPD-data for byggevarer og komponenter hos producenterne eller finde dem på forskellige nationale programoperatørers hjemmesider. Vær dog opmærksom på, om den fundne data opfylder gældende europæiske standarder dvs. EN 15804 om miljøvaredeklarationer på byggevarer.

Er du i tvivl om hvordan en EPD helt konkret indtastes og hvilke informationer der skal indtastes hvor, kan du finde en trinvis guide her, eller på LCAbyg's YouTube kanal. Vær opmærksom på at de fleste EPD’er fra EPD Danmark findes som LCAbyg filer og derfor kan hentes ind som byggevare og/eller faser. Import af disse er beskrevet her. Derudover er det muligt at indhente EPD’er der udgivet på det digitale ILCD+EPD format, der kan læses mere om dette format og hvordan det skal hentes ind i LCAbyg her.

Importer og tilføj fase

Med denne funktion kan du importere tidligere eksporterede faser. Fasefilerne har typen .lb5stg. Når du har valgt en fase, vil den vise dig hvilke ændringer den laver i dit projekt. Du kan enten vælge at acceptere eller fortryde.

Når du har valgt at acceptere vil den nye fase være tilføjet til din valgte konstruktion.

Erstat alle af den valgte byggevare i hele projektet

Du kan erstatte alle af den valgte byggevare i hele projektet ved at klikke på Erstat alle af den valgte byggevare i hele projektet.

Når denne klikket vil den åbne biblioteket. Her kan du vælge den byggevare som du erstatter med.

Bemærk: Funktionen erstatter kun de steder det er tilladt. Det vil sige den erstatter ikke byggevarerne der er i låste scenarier eller i låste konstruktioner.

Dupliker

Du kan duplikere en byggevare ved at klikke på Dupliker knappen. Denne vil lave en klon af byggevaren så den nye indeholder de samme informationer som den der blev duplikeret. Den nye byggevare vil have det samme navn som den gamle, med "klon" i slutningen. Den nye byggevare vil også automatisk blive valgt og sat til at have kilden Bruger.

Dupliker og erstat

Dupliker og erstat er en genvej til at duplikere en byggevare og derefter slette den gamle fra bygningsmodellen. Dette bliver ofte brugt hvis du har en byggevare der er låst fordi den ikke har kilden Bruger, men man ønsker at ændre i den.

Fjern byggevare

Du kan fjerne en byggevare fra bygningsmodellen ved at klikke Fjern byggevare. Du kan altid finde en byggevare igen i biblioteket nå du klikker Tilføj byggevare.

Opbygning

Opbygningen af byggevaren viser en oversigt over nogle af de informationer der er omkring hver enkelt fase. I denne tabel vil du blandt andet se navnet, det specificerede GWP og hvilken kategori fasen befinder sig i. Hvis du ikke kan se alt tekst i en celle, kan du holde musen over den, og der vil komme et tool-tip der fortæller dig alt teksten.

Sidepanelet kan trækkes, og hvis du gør den større vil du se flere informationer om faserne.

Nedenfor tabellen kan du se et diagram der viser en oversigt over mængden af GWP udledt af faserne i hele projektperioden. Hver bar i diagrammet er associeret med en række i oversigtstabellen.

Hvis du gerne vil se mere præcise tal, kan du holde musen over barerne.